ടൈലിൽ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ പറ്റിപിടിച്ചാൽ

ടൈലിൽ നിന്നും എങ്ങനെ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ മാറ്റാം? അടുക്കളയിലെ കൗണ്ടർ ടൈലിൽ ചെറിയ തുള്ളി സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വീണെന്നിരിക്കട്ടെ.നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് തുടച്ചാലും അത് മാറുകയില്ല.

സൂപ്പർ ഗ്ലൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്.പാലസ്റ്റിക് ഉരുക്കി മറ്റു ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തതാണ് അത്.ഈ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ ആസെറ്റോൺ ആണ് മികച്ചത്.പെയിന്റ് കടകളിൽ നിന്നും അസെറ്റോൺ വാങ്ങാൻ കിട്ടും .ഇത് നെയിൽ പോളിഷിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമാണ്.ഗ്ലൂ നീക്കാനായി ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കുക

നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ

അസെറ്റോൺ

ഐസോപ്രോയ്ൽ ആൽക്കഹോൾ

പേപ്പർ ടവൽ

പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ്

ടേപ്പ്

സോഫ്റ്റ് തുണി

സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടി കത്തി

സിംഗിൾ എഡ്ജ് റേസർ (ഓപ്ഷണൽ)

ഗ്ലൂ മാറ്റുന്ന വിധം

അസെറ്റോണിന് ഇവയെല്ലാം മാറ്റാൻ കഴിയും.ആദ്യം ടൈലിനു ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്തു അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തു ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്.നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടില് അസെറ്റോൺ സുരക്ഷിതം അല്ലെങ്കിൽ ഐസോപ്രൊഫയിൽ ആൽക്കഹോൾ പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം ആ ഭാഗം നന്നായി വൃത്തിയാക്കി ഉണക്കുക ഗ്ലൂ ഉള്ള ഭാഗത്തു അസെറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ പുരട്ടി ഏതാനും നിമിഷം വയ്ക്കുക.ഇത് ബാഷ്പമാകുന്നതിനു മുൻപ് ഗ്ലൂ മൃദുവാകും എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക. അതിനായി ഒരു കഷ്ണം പേപ്പർ ടവൽ നനച്ചു അസെറ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ പുരട്ടിയ ഭാഗത്തു ഇടുക ഗ്ളൂവിന് പുറത്തു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് കൊണ്ട് മൂടുക കുറെ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി മുഴുവൻ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക രാവിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് നീക്കുക.ഒപ്പം നനഞ്ഞ പേപ്പർ ടവ്വലും മാറ്റുക ഗ്ളൂവിനെ പൂട്ടി കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മെല്ലെ ചുരണ്ടുക.അത് മൃദുവാകുമ്പോൾ ഒരു തുണി ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു മാറ്റുക.റ്റയിലിന് കേടു വരുത്താത്ത വിധത്തിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ചും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഗ്ലൂ മുഴുവൻ നീങ്ങുന്നത് വരെ ഇത് തുടരുക അതിനു ശേഷം ആ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കി ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *